Маленьке мі
Великий світ
Н е м а є з н а ч е н н я , н а с к і л ь к и м а л е а б о д а л е к е В а ш е
р і д н е
місто
-
з а в д я к и
д о с т у п у
в
І н т е р н е т
т а
п р о ц е с о р у I n t e l ® P e n t i u m ®
4
з т е х н о л о г і є ю НТ, н а
базі
я к о г о
п р а ц ю є
П К
artline™h,
В а ш а
сім'я
о т р и м а є усі п е р е в а г и новітніх техн ол ог ій. В і д к р и й т е
д л я с е б е ц і л и й світ - д е б В и н е м е ш к а л и .
%
іл
4
л
С
персональні ком п’ютери
Якість підтверджено сертифікатом ІБО 9001
• Виробництво серійне та під замовлення
• ЗО місяців гарантії
9% знижки на ПК пред’явнику реклами
Т е с Ь п о Р а г к
Київ. вул Солом’янська 1, 9 пов.
тел.: (044) 238-8990, 23Б-8999
Intel, логотипи Intel Inside, Pent urn є товаоними знаками або зареєстрованими товарними знаками Intel Согр. та їі підрозділів у США та інших кгУінах.
предыдущая страница 51 Мой Компьютер 2005 14 читать онлайн Домой Выключить/включить текст