вабливим для ділових людей, яким і ад-
ресований. Фактично, МРх200 — най-
менший сучасний серійний смартфон.
Корпус виготовлений із чорного пласти-
ка з глянцевим покриттям. Одразу після
покупки рекомендую одягнути його у
шкіряний чохол, що присутній у стан-
дартній комплектації, бо на поверхні
корпусу з'являються розводи та плями
від рук, які досить важко знімаються.
Корпус може подряпатися легко, тож
краще користуватися телефоном, «одяг-
неним» у чохол. Хочо у ньому аппарат
не виглядатиме так привабливо, як
раніше, та й габарити його помітно
збільшаться, але воно того варте ©.
На правому боці смартфона (рис. 1)
розташований роз'єм для гарнітури
НапбЬФгее, о також гніздо для карт пом'яті
БР/ММС. Обидва вони прикриті заглуш-
ками з м'якого пластику, які легко відхи-
ляються по перфорованій лінії.
На лівій боковій гроні апарата (рис. 3)
знаходиться вікно інфрачервоного порту,
а також маніпулятор-колесо на кшталт
.Іод-РіаІ. Цей скролер виконує функцію ре-
гулювання гучності. Також з лівого боку є
кнопка виключення живлення телефону.
Рис.З
Для підключення до ПК використо-
вується інтерфейс ІІБВ. Стандартний
роз'єм Мілі-бІБВ знаходиться в нижньо-
му торці апарату (рис. 4). До цього ж
_
.
Рис.4
роз'єму
підключається
і
зарядний
пристрій. Але ще більш радісним © є те,
що апарат може підзаряджати свою ба-
тарею від шини USB, якою передається
напруга 5В. Ця можливість унікальна се-
ред GSM-телефонів, які продаються в
Україні.
Синхронізація смартфона з ПК відбу-
вається за допомогою програми M i-
c ro so ft A ctive Sync, найновіша версія
якої на момент написання статті бу-
ла 3.8. Після установки цієї програми
смарт можна підключити до будь-якого
вільного и5В-порту ПК. З'єднання про-
ходить досить швидко, вже після 10-15 с
можливе перенесення файлів то уста-
новко програм.
Телефон
моє ТРТ-екран
(рис.
5)
розміром 176x220 пікселів (35x44 мм),
який підтримує 65 535 кольорів. Він за-
Рис.5
безпечує типову для свого класу і тех-
нології якість зображення — досить до-
бре у відношенні чіткості, яскравості,
контрастності то насиченості кольорів.
Зовнішній екран — монохромний, з го-
лубовато-зеленою підсвіткою. Викори-
стання зовнішнього монохромного дис-
плея виправдане, зображення читається
при будь-яких умовах, при поганому
освітленні підсвітка включається, якщо
натиснути на боковий скроллер.
МРх200 має літій-іонну батарею
ємністю 860 міліампер-годин, що, чес-
но кажучи, зовсім мало для такого апа-
рата. Смартфон працює приблизно 2 до-
би без використання функцій КПК і мен-
ше 10 годин при періодичному їх засто-
суванні.
Розглянемо апаратну конфігурацію
Motorola МРх200. Модель базується на
процесорі Texas Instrum ents з тактовою
частотою 200 МГц, має 32 Мб ОЗУ
(27 Мб з яких доступно) та 32 Мб
Flash ROM (11 Мб доступно користува-
чеві). Підтримуються Flash-карти пам'яті
SD то ММС ємністю до 1
Гб. Адаптер
Bluetooth та вбудована камера відсутні.
ВС - це ие тільки смугастий мух
Інтерфейс О С близький
ДО ТОГО,
який
використовується у «повній» Pocket РС/
Windows Mobile 2003.
Головний екран (в конфігурації за за-
мовчуванням) у верхній частині має пікто-
грамні посилки на програми, які запус-
калися недавно. Він же відображає ло-
го мобільної мережі та час, індикатори
задач та нагадувань про події, що на-
ближаються, показується і число непро-
читаних повідомлень, також показник
профілю. Загалом структура вікна очіку-
всння подібна на вікно Today з Pock-
et PC (рис. 6, цей скріншот може не-
значно відрізнятися від зображення ва-
шої МРх200 — я оновив свою О С до
MSS 2003.)
Меню Programs, подібно до меню
П уск но ПК, містить ярлики встановле-
них програм (рис. 7), а також папки Ac-
cessories та Games, в яких знаходяться
відповідно утиліти з аплетами та ігри.
0>,ЇІІ
1 figBetaPlaver
2 Ш
E x p lo r e r г о а з
3
E g S e t t in g s
4 ^ W i n d o w s M e d ia
5
ф
M ultiLex
6
1 3 T a s k M a n a g e r
1
Э PocketMusic
8 H ) A c t iv e S y n c
9
M o r e .
. .
Н о га «
|
М е т і
Рис. 7
Інтерфейс О С є досить простим та
привітним, а для досвідченого користу-
вача ПК він буде зовсім як рідний ©.
Про телефонні функції розказувати не
будемо, розібратися в них не важко.
Про що варто було б згадати — це те-
лефонно книго. Кількість записів в ній
обмежується лише об'ємом вільної пом'яті
(як і кількість 5М 5/М М 5/е-таіІ). Для кож-
ного запису передбачено аж 44 поля!
Тут можна ввести все, що тільки вам спа-
де на думку: і номер пейджеру, і теле-
фон секретаря, новіть імена дітей або-
нента.
Немає сенсу описувати функціональні
можливості апарата, відштовхуючись від
пунктів меню МРх200, бо склад про-
грамного забезпечення у апароті мож-
на як завгодно змінювати силами кори-
стувача.
(Далі буде)
предыдущая страница 25 Мой Компьютер 2005 14 читать онлайн следующая страница 27 Мой Компьютер 2005 14 читать онлайн Домой Выключить/включить текст