Мобільний
розум
Павло КЛЕПЕЙ
Сьогодні на ринку мобільних телефонів панує незвичайна тенденція. Велика кількість українських
громадян чомусь уникає апаратів марки
M o to ro la ,
вважаючи їх «неповноцінними». П опит на них в
Україні є не дуже високим. Коротше кажучи, український народ недолюблює їх. Варто було мені з
щойно купленим МРх2СЮ прийти на пари, одногрупники одразу помітили, що в мене новенька «мобіла».
Коли я показав її, одразу почалось: «Знову M otorola?» (я прихильник Motorola, і це вже четверта
модель цього виробника, яку я придбав.], «Нащ о тобі M otorola?» Звісно, я вважаю, що це є проста
необізнаність. Чим це спричинено? Ну, по-перше, недостатня розрекламованість цієї торгової марки
на тлі гіпертрофованих рекламних кампаній інших фірм. Друга причина — присутність у магазинах
України досить малої частини повного асортименту телефонів марки Motorola, про який загалом
можна дізнатись лиш е на офіційних сайтах самої компанії. Наприклад, який із найвідоміших у нас
брендів може похизуватися хоча б однією м оделлю комунікатора, яка базується на поширеній
альтернативній О С Linux? А компанія M otorola має цілу їх серію, найвдалішим з якої, на мою думку,
є
Motorola А 680
(уявляю собі, як затремтіли від здивування лінуксоїди ©]. Отже, мета цієї статті — не
пропаганда або реклама даної фірми, а полеміка з поширеними забобонами. Сьогодні я намагатимуся
ЇХ
розвіяти, розглядаючи смартфон
M o to ro la М Р х20 0 (ри с. 1].
Економ-лропозиція
М
одель Motorola МРх200 не мож-
на назвати новинкою — з'явила-
ся вона у продажу вже біля ро
ку тому. Але, на жаль, до нас во-
на дісталася значно пізніше. Чому я виб-
рав саме її? Сьогодні цей смартфон є
найдоступнішим з існуючих. На момент
написання статті його ціна трималася
$180-220. Для порівняння: після випус-
ку вона становила $650. Справжня
знахідка для економного покупця ©! V
Штатах ця модель продається взагалі за
акційною
ціною
$100!
Розпродаж
МРх200 має єдину мету — розчистити
місце під нову M o to ro la М Рх220. Ця мо-
дель значно відрізняється від поперед-
ника. Це й свіжіша версія О С (щоправ-
да О С МРх200 можна досить легко оно-
вити до MS Smartphone 2003), і кольо-
ровий зовнішній екран, і вбудований
адаптер Bluetooth, а також 1.34-ме-
гапіксельна камера. Але МРх220 є зовсім
свіжою, і тому її ціна зараз перевищує
$600. Ми розглядаємо вигідну покупку,
тож повернемось до МРх200.
На даний час Motorola залишається
єдиним виробником мобільних терміналів
першого ешелону, який розвиває влас-
ну
серію
моделей
на
платформі
M S S m artphone (сьогодні — M S W indows
M o b ile 2 0 0 2 fo r Sm artphones). Звичай-
но, було б доречно згадати Samsung,
яка випустила одну CDMA-модель на
платформі MSS 20 03 і яка планувала
виготовити GSM-апарат (хоча вже за-
раз ці плани повисають у повітрі). Той
продукт, який фігурував у новинах вес-
ни-літа минулого року (S C H 32 50), ми
скоріше за все не побачимо.
Microsoft’OBi платформо
Платформу Microsoft для смартфонів
можна назвати самим очікуваним про-
ектом в індустрії мобільних телефонів.
Ставши відомою ще у 2001 під кодо-
вою назвою S tinger, вона у 2002 отри-
мала комерційну назву Microsoft Smart-
phone 2002. У 2003 була модифікова-
на та дістала назву MS Smartphone 2003.
І вже недавно в Мережі з'явились нови-
ни про розробку нової О С — MS Smart-
phone 2005, але щось конкретне дізна-
тися від Microsoft поки що неможливо.
Стів Балмер поставив перед співробітни-
ками мобільного підрозділу Microsoft нові
завдання, в обсяг яких входить і збільшен-
ня долі програмного забезпечення (ПЗ)
корпорації в сегменті смартфонів. М ож-
на припустити, що компанія йтиме і далі
тим же шляхом, що й під час «КПК-ре-
волюції», поєднавши значну лібера-
лізацію ліцензійної політики і активну
підтримку OEM- та ODM - (Original De-
sign Manufacturer) виробництва. Сама
платформа
MS
Smartphone
2002/
2003 — це операційна система для ком-
пактних апаратів без підтримки сенсор-
ного екрану. Прямим конкурентом О С
від Microsoft є розроблена на основі
S ym bian O S 6 платформа N o k ia Se-
ries 60, яка має подібні характеристи-
ки і призначена для установки в при-
строї аналогічного класу. Зі всього вид-
но, що в класі смартфонів основна кон-
куренція розгорнеться між цими двома
системами.
Made in China
Motorola MPx200 є O DM -продуктом
компанії Chi Меі. Всі сьогоднішні про-
екти розробляються китайськими і тай-
ванськими компаніями. В цьому є свої
негативні моменти. На сьогодні смарт-
фон — це дорогий пристрій (наш випа-
док є щасливим вийнятком ©), який мо-
же масово продаватися тільки на «гро-
шових» ринкох — в США, західній Європі,
Японії. В інших регіонах розвиток сото-
вих терміналів проходить, як і раніше.
На перших двох, навпаки, дуже важко
продавати продукцію практично безімен-
них, в розумінні кінцевого споживача,
китайських та тайванських фірм. В тако-
му випадку цілком логічною є OEM- і
O DM -співробітництво компаній, які во-
лодіють відомими на ринках брендами.
Motorola МРх200 виконана у розклад-
ному корпусі (рис. 2), її габарити неве-
ликі (89x48x27 мм, 118 г), вона цілком
може порівнюватися з такими класични-
ми «розкладушками», як Samsung TWO,
V200. Виглядає апарат солідно, є при-
Рис.2
14/341
04
апреля
-11
апреля
2005
■-ч*
предыдущая страница 24 Мой Компьютер 2005 14 читать онлайн следующая страница 26 Мой Компьютер 2005 14 читать онлайн Домой Выключить/включить текст