Н е м а є з н а ч е н н я ,
н а с к і л ь к и м а л е а б о д а л е к е В а ш
е
р і д н е
м і с т о
-
з а в д я к и
д о с т у п у
в
І н т е р н е т
т а
п р о ц е с о р у I n
t e
l ®
P
e n t i u m
®
4 з т е х н о л о г і є ю
Н Т , н а
б а з і
я к о г о
п р а ц ю
є
П
К
a r tlin e ™ h ,
В а ш
а
с і м ' я
о т р и м а є у с і п е р е в а г и н о в і т н і х т е х н о л о г і й . В і д к р и й т е
д л я с е б е ц і л и й с в і т - д е б В и н е м е ш
к а л и .
персональні комп ютери
• Якість підтверджено сертифікатом 180 9001
• Виробництво серійне та під замовлення
• ЗО місяців гарантії
9% знижки на ПК пред’явнику реклами
T e c h n o P a rk
Київ вул Солом’янська 1, 9 пов.
тел : (044) 238-8990, 23В-8999
Intel, логотипи Intel Inside, Pentium є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Intel Согр та її підрозділів у США та інших крїнах.
предыдущая страница 51 Мой Компьютер 2005 13 читать онлайн Домой Выключить/включить текст