s
т т т к /frs
М И Н А
АМ ЕРИ КАН СЬКИХ
И Р К А Х
КА ТА Є М О С Я ! ! у
В С Е !!! Е /А Ь Ш Е
Н Е М О Ж У .
.
ЦЕ Ж ЗАНАДТО
ХОРОШ ИЙ М О ДЕМ ,
Я Н А НЬОГО ВСЕ
Ж ИТТЯ П О К Л А Д У .
.
ОСЬ КУП И В
С О В /М О ДЕ М .
С И Д Ж У ТЕПЕР
В Д О М А .
.
А М ІГ В И
З А Р А З .
.
Ч Е Р В П А Р У Д Н ІВ
Л А Х М А ТИ Й Н Е ВИ ТРИМ АЄ
І ЗН О В У З А М ОДЕМ О М
П О В /Ж И Т Ь .
.
-
ІЗ Н О В У
Н А Ш П ЛАН
СПРАЦЮ ВАВ.
ш
І
Авторизовані партнери:
Дніпропетровськ:
В іт
2000
Т .
(0562)
65-64-68;
Донецьк'
Мережа
комп'ютерних
супермаркетів "Нова Електроніка" т. (062) 385-48-88. Техніка т (062) 385 82 55, 385-82-50;
М ережа ком п'ю терних салонів SPARK т. (0622) 90-58-46, (062) 381-32-05; Ж итомир. СЕТ
т. (0412) 24-39-20, Запоріжжя- Мережа магазинів "Ком п’ютерний Всесвіт” т. (0612) 13-00-
51, Ф отоком т (0612) 12-69-04; Киів. ВалТек т. (044) 229-40-33, ВЕРСІЯ т. (044) 554-27-47,
Гранд-Сервіс
т.
(044)
456-47-77,
Енглер-Україна
т.
(044)
568-58-68,
інкософ т
-
Телекомунікація т, (044) 235-28-33, Ітел Л тд т. (044) 235-92-52, Брейн комп'ютере т. (044)
239-25-87, Комтехсервіс т. (044) 236-В8-00, K-Trade т. (044) 252-92-22, Еверест т. (044) 464-
77-77, Навігатор т. (044) 241-94-94, Промрегіон т (044)
249-71-29, 244-96-20, Мережа
магазинів "Ф окстрот" т. 8-800-500-15-30, Мережа магазинів МКС "Комп'ю тери та офісна
техніка" т. (044) 236-20-92, ЕнранТелеком т. (044) 244-93-68, 249-89-90, Ю нїтрейд т. (044)
461-88-88, 8-800-507-70-70; М иколаів: АДМ т. (0512) 47-22-81; Одеса: Н-БіС т. (048) 777-70-
70, Неолоджик т. (048) 728-37-28, ТіД т. (0482) 37-52-22, Суми: Дем екс комп’ютер т. (0542)
60-11-11; Ужгород. СМОК т. (0312) 61-54-44; Харків: Мережа магазинів МКС "Комп'ю тери
та офісна техніка" т.
(80572)
14-95-21,
СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА т
(0572)
19-15-05,
Хмельницький: 2СТ т. (0382) 70-07-07; Черкаси. МегаСтайл і. (0472) 45-12-62
Б е р е ж и
с в і й
Z y X E L
з м о л о д у !
м о д е м и с е р і !
O
M
N
I S
6
K
І
9
М
о
д
е
м
и
О
т
п
і 5
6
К
Максимальна швидкість
доступу в Інтернет
Надійний зв'язок
на будь-яких лініях
т Легке встановлення та
простота у використанні
Три роки гарантії
Нові пригоди М асяні, Хрюнделя та
Лахматого можна побачити за адресою:
OMNI.ZyXEL.RU
ТОВАР СЕРТИФІКОВАНІ
предыдущая страница 29 Мой Компьютер 2005 13 читать онлайн следующая страница 31 Мой Компьютер 2005 13 читать онлайн Домой Выключить/включить текст