Наименование
гон.
Наименование
19" TFT, S O N Y S M D -H S 948 Block
17" LG 71 OBH FLATRON
5 7 5
127
17
17
HP PhotoSmart 130
4 9 4
5 0 0
8 9
90
14
14
17" LG 71 0М Н FLATRON M ULTIM EDIA
1 3 0
17
П ри н те р C A N O N PIXM A iPlCOO
5 0 0
19
17” LG 710P H FLATRON 0 24
136
17
П ри н те р C A N O N PIXM A iP20CO
5 9 4
19
17” LG 7 1 0 P U FLATRON 0.24
1 4 0
17
E P S O N Stylus C o lo r C
86
, 2 2 pp m
6 1 6
I I I
, 14
17" LG 7 1 1B FLATRON [email protected] 66Hz
1 2 5
17
HP F otasm ort 7 6 6 0 А 4 (б е з полей)
7 8 3
145
15
1 T LG 773E 128 0 xl0 2 4 @ 6 0 H za T C O 99
110
17
C A N O N , HP, EPSON, LEXMARK o i
39
17
17" LG F700B 1024х[email protected] 85Гц, T C O 9 9
13 8
17
LEXMARK C o lo r Jetprinter Z 61 5
4 2
6
17" L G F700P
16417
LEXMARK C o lo r JetPrinter P706, 2 к
8 9
6
1 T LG F720B
1 T LG F720P J
19" LG 9 1 0 8
19" L G 9 1 0 B U
17", S A M S U N G 757 M B D ynaflat DF CRT
1 3 9
17
166
±
2
?L
2 3 3 і 17
17
17
Лазерные принтеры
П р и н те р S am sung M L-1520P
і
745 і 138
2 3 7
169
EPSON E
PL-6200L LPT/USB (20 стр\м-)
765
П р и н те р S am sung ML-1 7 I0 P
j
7 7 2
SAMSUNG ML-1520P
i 784
142
143
140
8
22
8
7
17", S A M S U N G 79 3 D F/D FX Silver
.
1
1
...
1
....!./ ,
13 2
17
XEROX PHASER 3121
1
7 9 4
1 1 4 7 і 15
17“ , S A M S U N G 7 9 3 M
8
135 j 17
П р и н те р E P S O N EPL 6200L
8 0 5
19
17", S A M S U N G 79 3 S
115 і 17
Sam sung M L-1520P
8 1 0
15 0
15
17", S A M S U N G 795 DF/DFX
139
J Z
П ринтер S A M S U N G M L1 71 0P
8 3 3
19
17", S A M S U N G 795 D F/D FX Silver
140
17
Xerox Phoser 3121 / 3 130[LPT,USB)
8 4 0
1 5 0
23
17", S A M S U N G 79 5 M B
14 3 j 17
S A M S U N G M L-1520P
8 4 5
15 5
10
1Г , S A M S U N G 79 7 DF
16 6 ; 17
C a n o n LBP-1120
9 5 6
20
17", SAM TR O N 78BDF
17" SAM TRO N 78DF
17", S A M TR O N 78E
19", S A M S U N G 9 5 7 M B CRT 9 6 kh z
19”, S A M S U N G 9 9 7 DF
19", S A M TR O N 98PDF
132 $ 17
126 jJ 7
j l IL
109
2 4 3
17
14-22,S O N Y ,S A M S U N G ,LG o r
8
ce виды T R м о н и т о р о в ,IS "-2 4 " от
17" LG 71 OBH FLATRON 0 24
1 T , S A M S U N G 793 DF/DFX
1 7 " LG 710P H FLATRON 0.24
15TFT, SA M S U N G 152V GYVSSS
LC D 15* LG 1530S LC D
D -LIN K D FM 5621S от
Ф о кс-м о д е м A c o rp M 56 P M L 56 K Int.
M o d e m 3 3
6
К Rockw ell int
M o d e m 56 K A C o rp M 5 6 S C D ext.V 9 2
M o d e m 3 3
6
К Z o ltrix int
A c o rp M 5 6 S C M о т
М од ем 56 k D -Link D U -5 6 2 M
j
2 0 5
ZyXEL O M N I LIT E /M 1N I/N E O /U N O от
j
2 5 6
ASOTEL R2 1 V e cto rlG V Q o r
L 30 0
M odem 56 K G V C 115 6 /R 2 1 l ext. Vecto
3 0 2
3 1 4
л Ж ± Л ^
j J S jlJL
96 jJ 7
32 0
131
JL.lL
13 3
6
6
141
6
2 9 5 і
6
2 9 2
6
HP LaserJet 1 0 1 0 /1 0 1 2 /1 0 1 5
П ри н те р C o n o n LB P-1210
П ри нтер H P LaserJet 1010
^ ____
П ри нтер C A N O N LBP-1120
HP LaserJet 1012 USB 2.0 A 4 , 14 crp
П ри нтер HP LaserJet 1150
П р и н те р H P LJ 1 3 20
1004 j 186 ; 15
XEROX PHASER 3 1 30
HP LaserJet 1010
П ринтер HP LJ 1010
HP LaserJet 1010, 12 p pm , 6 0 0 d p i
C a n o n LB P-1120, lO p p m , 6 0 0 x6 0 0 d p i j
1 0 3 2
4
1 8 6 j 14
187
188
1 8 5 j
186
23
1 0 7 5 j 1 9 9 ;
8
19
19
j J L
l J
082
I
1 1 04 L
1 12 15 j 2 2 5
1643
1804
3 3 4
П р и н те р EP SO N AcuLaser C 9 0 0 C o lo r
2 9 7 5
П ри нтер H P LaserJet 2 5 00 L C o lo r
4
5 2 5 0
C A N O N , HP, Brother HL, S am sung о т
j
1 7 6 ;
Printer- C A N O N LBP-1120 2 4 0 0 x6 0 0
180
6
H P LaserJet 1010 USB 2.0 A 4 ,1 2 c r p ____L____
|
1 9 2 |
6
19
J_®
19
19
17
j 47 j 10
10
13
Sam sung M L
7
71 0
Сканеры
С ка н е р M ustek Be(®rPaw
1
20 0 C U A 4 ,
6
M USTEK 1248 UB+ A 4 , 6 0 0 *1 2 0 0 , USB
С кане р M ustek 1200 C U [email protected] rpaw
B e n Q Scan 5 2 5 0 - 5 5 5 0 12 0 0 x 2 4 0 0 d p
С ка н е р M ustek 2 4 0 0 C U Plus B [email protected] rpaw
150
M o d e m 5 6 K Zyxel O m ni 56 K V 90 (A O N
3 4 7
U
_
13
С ко н е р M ustek 2 4 4 8 TA Plus B [email protected] rpaw
3 5 5
19
ZYXEL O M N I 56-K V 90 U N O
4 1 6
7 7
5 15
C o n o n C o n o S ca n Lid e2 0 12 0 0 x 2 4 0 0 d p
3 7 6
6 9
10
М од ем 56 k ZyXEL N E O
4 6 6
!
19
H P ScanJet 2 4 0 0 С о п ти ческо е l2 0 0 d p
421
7 8
15
М од ем Ext ZyXEL O m n i 56 K N E O
1
4 8 6
1
9 0
15
H P S co nJe t 2 4 0 0 C - 3 7 7 0 I2 0 0 x 2 4 0 0 d
431
7 9
10
M o d e m 3 3
6
K ID C 28 14 B L + int
501
13
U M A X A stra 4 9 0 0 , 12 0 0 x2 4 0 0 d p i, C C D
461
8 3
14
М од ем Ext ZyXEL O m ni 5 6 K D U O
5 4 0
100
15
С ка н е р H P Scan Jet 3 7 7 0 , 1 2 00 x 2 4 0
5 3 8
13
G V C ,Zyxe l,M oto r.A co’ p о т
9
17
H P S canJet 3 6 7 0 С опт. 12 0 0 x1 2 0 0 dp
5 4 5
101
15
Корпуса
M id d le T o w e r ATX 3 0 0 W
140
2 6
15
С ка н е р H P Scan Jet 3 9 7 0 , 2 4 0 0 x 240
7 0 0
13
M id d le T ow e r ATX 3 0 0 W STORM
18 9
3 5
15
С ка н е р EP SO N Perfection 2 5 8 0 Photo
7 7 7
19
M id d le T ow er ATX 3 5 0 W C olo rS
200
37
j
J 5
Epson P e rfectio n 2 4 0 0 Photo
8 3 7
155
15
M id d le T ow er ATX 3 0 0 W KM -KO R EA
2 1 6
4 0
15
Epson P e rfectio n 2 5 8 0 Photo,USB
971
175
14
Ь.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ
А
Epson P e rfectio n 2 5 8 0 Photo
13 8
6
H P SJ 3 9 7 0 2 4 0 0 d p i о п ти ч , 4 8 -b it
128
6
Матричные принтеры
Ист» чмики Ч.'спс,де*>'ми',г
і пмтжм
*
а (UP9)
Струйные принтам
P ow erM ust 4 0 0 + (AVR )
BN T-600 V A Back PRO AVR (PowerCom)
P ow erw are 3 P W 3 1 10 300V A , O ff-Line
2 1 b
3 9
7
2 2 9
4 2
, 10
LEXMARK C o lo r JetPrinter Z 6 1 5 , 2 к.
2 4 3
4 5
15
3 2 2
5 8
14
СТРУЙН. ПРИНТЕР LEXMARK Z 6 I5
2 5 3
2 3
14
П ри н те р Lexm ork Z 6 15 C o lo r
2 5 4
\.. 4 7
L
8
P ow erw are 3 P W 3110 70 0V A , O ff-Line
6 2 2
112
14
Lexm ark C o lo r Jetprinter Z 615
2 5 9
4 8
2 2
П ри нтер Lexm ark C o lo r Jet Z615
2 7 0
J
-------------
j j ?
Ь. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
A
Lexm ark C o lo r Jetprinter Z 6 1 5
2 7 4 j _ 4 9
7
HP LJ 5 L /6 L /1 100 140В Summ it Laser
15
18
EPSO N C 4 3 /C 4 5 /C 6 5 (окцияШІ!
3 4 3
6 3
IQ
HP LJ 1200 190B Sum m it Laser
17
18
E pson Stylus C 43S X LPT
3 4 5
6 4
2 2
HP LJ 1300 220B Summ it Laser
24
18
П р и н те р E pson C 43SX
351
L Ü - l J
HP LJ 2 1 00 26 0B Sum m it Laser
25
18
HP DeskJet 3 5 2 0 /3 7 4 5 /3 8 4 5
3 6 4
6 5
2 3
Sam sung 1 2 1 0 / Lexm ork O p tra Е2Ю
2 6
18
LEXMARK C a lo r JetPrinter Z 7 0 5 , 2 к
3 7 3
6 9
15
HP LJ 1 0 1 0 /1 0 1 2 /1 0 1 5 H O B
32
18
EP SO N Stylus C o lo r C 43 S X ,11 /5 ppm
3 7 7
j
.68
І4
HP LJ 4 0 0 0 300B , 50 0B Sum m it Laser
3 3
18
П ринтер HP D eskJet 3 5 2 0
3 7 7
_L
.
19
HP LJ 5 L /6 L /1 100 H an p,A pe x
3 8
18
П ри нтер EP SO N Stylus C 4 5
+
2 д о д к
4 1 6
J —
.
19
HP LJ 1 2 0 0 /1 0 0 0 H a n p , A pex
51
18
П ри нтер C a n o n PIXM A iP 1000
4 3 2
1
8 0
,
8
HP U 2 3 0 0 350B Sum m it Laser
51
18
4
C A N O N iP -1 0 00
4 5 4
C o n o n IP - 1 0 0 0 , A 4 , 4 8 0 0 x 1 2 0 0
|
4 6 3
П р и н те р H P D J 3 6 5 0
4 6 4
C onon Printer PIXMA.P 1 0 0 0 /2 0 0 0 /3 0 0 0
4 7 6
20
8 4
15
85
10
86
6
85
23
B rothe r 1 0 3 0 / 1240 210B
HP U 4 0 0 0 A p ex Summ it Laser
HP LJ 2 1 00 A p e x Sum m it Laser
Sam sung 12 10 , H a n p
Fuji Xerox N 2 4 /3 2 /4 0 H an p
55
57
7 3
102
107
1B
1B
18
18
18
м ой КОМПЬЮТЕР
Продаж, ремонт, підключення, кредит (8%) річний
Комп'ю тери від 1299 грн.
(Ноутбуки, комплектуючі, оргтехніка)
м. Київ вул. Богдана Хмельницького 26В1, оф.12
228.47.63, 246.43.89, 234.53.35 ______
Україна, 01001, м. Київ, вул. П уижінська, 326
тел. 2,2$ 69 29. 228 52 09. 228 31 56
е-ф.а й
: Li
n [email protected] n£ і. cdm . и а
НА КОМП'ЮТЕРИ
КОМПЛЕКТУЮЧІ
ТА МОБІЛЬНІ
ТЕЛЕФОНИ
ГШ
НАЙНИЖЧІ
ціни
Пибідс
РАСТУЩАЯ МОЩЬ В НЕИЗМ6ННОИ НАДЕЖНОСТИ
isrj
і
л г Ё Д Й !
ПЕРВЫЙ ВЗНОС
^
5 $ 7 -Ш §
ул. Нестерова,3 оф. 812
Приводи:
Факс-модеми
(ASUS, SONY, SAMSUNG, ТІАС, NËC)
(VeCTOHZyX£l. GVC,D-UNK,ACO
tlP)
CD
— 78.90 гри.
Внутрішній - від 64.20 грк
DVD
— 137.77 гри.
Зовнішній - від 144.46 грн
CORW
— 133.73 грн.
працюємо по суботах
-
знижка 3%
OVD+/-R/RW - 422.63 грн.
WWW.inCOSOft.COm.U0
( Й І А є а м а
ТЩь-Ш ТОРГОВАЙ
КЄМГТАНИ
іЗ
Компьютеры
та комплектуючі
цифрові
фотокамери
копіювальні апарати
принтери
в Факсимільні апарату,
г комп'ютери
а
витратні матеріали
1
■ монтаж комп'ютерних мереж
а
технічне обслуговування
копіріо, Факсів, принтерів
в заправка катріожів
сканери
а каниелярія.папір
м.Кнїв пр Перемоги 9, оф 35
тел 459-03-90 факс 236-86-50
e-mail; [email protected] kiev.ua
http://agama.ktev ua
мобільні телефони
та аксесуари
ІВРОТРЕЙД
Комп'ютери та
комплектуючі до них
Serapion 2J?/12J/48G6/5VGAor Loo*1 0 4 < U Ч Ф Я Ш *
Celeron 1 .8/1W/40G8/5VGÄта V . r ‘ X b 4 \V f^ fK K S m
Semproo 2 5/256/80GB/12S№
dm» Dîtivsro». i2№ ишлмвдде. ш Ш
р tv a AtAmw«2/i%Ge/iatte явддомМ 'имі
216
74
83
216
5917
предыдущая страница 49 Мой Компьютер 2005 09 читать онлайн следующая страница 51 Мой Компьютер 2005 09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст