SAMSUNG DIGIToïl)
e v e ry o n e 's inVitedîM
Колір
з обох сторін
Новий принтер S am sung
C L P 5 1 O N
порівняно з попередніми моделями має цілу ни зку
вдосконалень і покращ ень. П ідвищ ена ш видкість д руку (24 стор/хв чорно-білого д руку та
6 стор/хв кольорового друку), вбудований дуплексний друк, щ о дає мож ливість друкувати
одночасно з обох боків аркуш а, зниж ена собівартість однієї надрукованої сторінки завдя-
ки м ож ливості використання «економічного» картриджа, мож ливість одночасної заправки
в автоматичні та ручні піддони 850 аркуш ів паперу, безш ум ність, простота в користуванні
при чудовій кольоропередачі - всі
ці
властивості роблять принтер S am sung
C L P 5 1 O N
справді незам інним пристроєм для престиж ної і творчої роботи.
Samsung CLP 51 ON
Алгрі
(0482) 379706. 379707
MTI
(044) 4583434
Фокстрот IT
(044) 2477037 (опт), 2352224
Рома
(061 ) 2209622, 2209621,2209615
Прексим-Д
(048) 7772277, 7772266
ДатаЛюкс
(044) 2496303
Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо-служби
Самсунг Електроніко: 8-800-5020000
(дзвінки зі стаціонарних телефонів
в
мвжах України безкоштовні)
www.samsung.ua
предыдущая страница 2 Мой Компьютер 2005 09 читать онлайн следующая страница 4 Мой Компьютер 2005 09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст