f f i-Ö Aoptaton Data
ф- Ö CF Card
■ -"Ö ConnMgr
ф ' Ö copy of Temp
Й -£ 3 IPAQ Я э Store
М. Document;
É ' Ô profiles
' . Æ
^ n— “
dog.jpg
fnJtsjpg
Screen.
..
Рис.5
ware, можу висловити припущення що
скоро це зміниться. Поспішайте заванта-
жити, кількість обмежена, видають не
більше однієї копії в одні руки. ©
internet Browsers
Internet Explorer на звичайному ПК
не радує користувача різноманіттям
функцій, а його обрізану версію на КПК,
яку пропонують розробники Windows
Mobile, браузером назвати просто язик
не повертається. Студенти на першому
курсі кращі речі пишуть. Шляхів до
вирішення проблеми є два. Перший —
вдосконалити ІЕ за рахунок встановлен-
ня додаткових плагінів, що розширять
функціональність браузера. Другий —
знайти йому гідну альтернативу.
Спершу давайте проявимо гуманність
до ІЕ, не будемо його викорчовувати з
КПК, обмежимось лише хірургічним втру-
чанням з метою вживляння в тіло пацієнта
плагінів.
І
знову у нас є можливість обирати:
MultilE або Spb Pocket Plus.
Найпопулярнішою програмою-допов-
ненням є MultilE, вона додає до ІЕ функцій
в декілька разів більше, ніж він має спо-
чатку. Основними є можливість одночас-
ної роботи з декількома вікнами, пе-
реміщування сайту за допомогою стілу-
са замість використання панелей скро-
лінга, повноекранний режим роботи,
можливість здійснювати поворот зобра-
ження на екрані, зберігати веб-сторінки
(повністю або тільки текст), зберігати зоб-
раження, проглядати та копіювати лінки
Як бачимо, MultilE перетворює ІЕ в при-
стойний браузер, з яким вже можна нор-
мально працювати. Знайти MultilE мож-
на на Сайті http://www.handango.com, ос-
тання версія 3.1, розмір — 544 Кб.
Також можна використати Spb Pocket
Plus — він наділяє ІЕ меншою функціо-
нальністю, ніж MultilE, але в той же час
вносить значні доповнення до Windows
Mobile в цілому. Spb Pocket Plus додає
до
ІЕ
окреме меню
з
наступними
функціями: можливість відкривати одно-
часно декілька вікон ІЕ, зберігати кар-
тинки та веб-сторінки, проглядати код
сторінки, повноекранний режим для пе-
регляду сторінок, копіювати лінки до
кліпборду. Знайти Spb Pocket Plus мож-
на за адресою: http://www.spbsoftware
house.com/products/pocketpius, ОСТСННЯ вер-
сія — 2.2, розмір — 1.1 Мб.
Вибір за вами. Єдиний побічний ефект,
що проявиться через певну кількість днів,
це повідомлення про необхідність за-
реєструвати вибрані програми, тобто
програми є платними.
Якщо перший варіант виявився для
вас неприйнятним, пропоную наступ-
не: виносимо смертний вирок ІЕ через
деінсталяцію, після чого завантажуємо
новий браузер. На превеликий жаль,
альтернатив дуже мало, але розроб-
ники обіцяють найближчим часом ви-
правити ситуацію. Поки що ж будемо
задовольнятися FtxPBrowser та NetFront.
FtxPBrowser
Дуже схожий на ІЕ, але відрізняється
від останнього такими рисами: є бага-
товіконним від народження, вміє зберіга-
ти картинки, за потреби вимикати/вми-
кати їх показ, є опція показу коду веб-
сторінки та режим full screen. Посилання
(лінки) на веб-сторінках можна зберігати,
копіювати до буферу або відкривати в но-
вому вікні. Адреса — http://park 15 wakwak.
com /~ftx/ftxp3e, остання версія — О.іе,
розмір — 76 Кб. Наостанок зазначу, що
FtxPBrowser досить молодий браузер, у
нього все ще попереду.
NetFront
Найбільш функціональне рішення, яке
існує для КПК на даний момент (рис. 6).
Функцій має більше, ніж ІЕ та Multi-
lE разом узяті. Основними його особ-
Ffe View Toute
g,
%
<5 !eÖ
Google(EN)
Рис.6
ливостями є вмонтована панель для по-
шуку за допомогою Google та Yahoo,
використання кеша, робота через проксі-
сервер, можливість підключати плагіни —
ActiveX та FlashTM Player, підтримка
JV-Lite2 Personal Edition for Pocket PC,
анімаційних GIF, таблиць, JavaScript та
CSS тощо.
Основними недоліками є значна ре-
сурсоємкість (2.4 Мб), тому бажано
звільнити пам'яті побільше, аби уникну-
ти підвисань під час роботи; під час за-
вантаження файлів вмонтованим down-
Іоаб-ером у користувача немає можли-
вості використовувати Інтернет, ви мо-
жете лише спостерігати за процесом за-
вантаження. Перший недолік виробни-
ки обіцяють виправити вже в наступній
версії. Шукайте МеїЕгопї на сайті www.han
dango.com, версія — 3.1, розмір — 2.28 Мб.
Так склалося, що Інтернет асоціюється
зі словом Download. Дуже рідко трап-
ляється, що в браузері є нормально ре-
алізована функція завантаження файлів.
IE, NetFront не є винятками. Тому нава-
£>. Рис.7
жуся запропонувати користувачам КПК
програму виключно для цих цілей — ег-
Оо\^пІоогі (рис.7).
Програма підтримує довантаження, пе-
ренаправлення та декілька інших функцій.
Основним її мінусом є неможливість імпор-
тувати лінки з буфера, тому потрібно на-
бирати їх руками. Знайти її можна тут:
220 Кб, остання версія — 1.15.
Як зазначалось, Resco Explorer 2003
та GSFinder+ здатні працювати з zip, але
життя так склалось що в природі зустріча-
ються також rar-архіви, тому пропоную
використовувати Winrar 3.41. На відміну
від версії для ПК, ця програма для КПК є
безкоштовною і наділена найнеобхідніши-
ми функціями. Адреса — http://www.rarlab.
com/download htm, розмір — 207 Кб.
IcreenOff
Програма виконує лише одну функ-
цію — вимикає екран. Прив'язавши її до
однієї з кнопок вашого КПК, ви швидко
і просто зможете вимкнути екран, коли
завгодно. Адреса — http://www.pocketgear
com/software_detail.asp?id=l4498. Рекомен-
дую завантажувати версію 1.2, оскільки
більш пізні втратили статус freeware.
Розмір — 4Кб.
Щ иро сподіваюся, що наведені ви-
ще програми стали або стануть вам у
пригоді, зможуть задовольнити про-
грамний голод і будуть служити вам
№ 6/333 07 февраля-14 февраля 2005
предыдущая страница 35 Мой Компьютер 2005 06 читать онлайн следующая страница 37 Мой Компьютер 2005 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст