Стосовно інтерфейсу,.то він простий
аж далі нікуди, головні кнопки управління
є досить великими аби натискати їх мож-
на було пальцем. За бажанням кори-
стувача управління плеєром можна
здійснювати за допомогою hard-кнопок
КПК, присвоївши їм необхідні функції.
Формувати та працювати з плейли-
стом просто й комфортно. Можна вка-
зати окремий файл або зразу цілу пап-
ку, файли з якої бажаєш додати. Pocket
Music підтримує плейлисти у форматах
M3U, ASX, PLS. На додачу, програма
здатна здійснювати пошук композицій в
пам'яті КПК, а також шукати дублікати
та «мертві» файли в самому плейлисті з
подальшим їх видаленням звідти. Остан-
ньою фішкою в плейлисті є здатність
PocketMusic сортувати композиції май-
же за всіма параметрами.
Програма має еквалайзер, який нічим
не поступається вінамповському (налаш-
тування можна здійснювати як в авто-
режимі — шляхом вибору однієї з за-
пропонованих схем (Techno, Pop, Full
Bass, Classical тощо), так і руками).
Якщо ви паралельно з прослухову-
ванням музики виконуєте ще якісь опе-
рації на КПК і бажаєте уникнути заїкань
при відтворенні аудіо, можете пограти-
ся зі встановленням пріоритету процесу
декодування звуку то розміром буфера.
Щ об остаточно задовольнити при-
скіпливих меломанів, програму наділи-
ли можливістю підтримувати скіни від
Winamp 2.хх у форматах WSZ, WAL. В
Internet їх повно, але розробники виріши-
ли про нас подбати і на власному сайті
Рис.2_1
(vcivw.pocketinind.com/skins/index.htm) розміс-
тили найкращі з їхньої точки зору. В
інструкції до PocketMusic детально роз-
писоно процес створення власного скіна.
Якщо наведених функцій вам вида-
сться замало, можете завантажити share-
ware-доповнення, яке наділить Pocket-
Music наступними функціями:
1) прослуховування файлів форматів
WMP та OGG;
2) присвоєння вашому улюбленому
КПК звання почесного будильника — та-
кого не вміє навіть Winamp;
3) можливість спростити роботу з
плеєром за рахунок спеціального плагіна
для Today;
4) можливість прибирати тишу на по-
чатку і в кінці треків.
Шукайте PocketMusic за адресою http://
www.pocketmind.com/pocketmusic.htm, остання
версія — 3.2, розмір — 2.91 Мб (рис. 2_1).
Ів Іа Р іа р г
В номінації «найкращий відеоплеєр»
перемогу пропоную присудити програмі
BetaPlayer (рис. 3).
Надзвичайно простий і зручний інтер-
фейс, нічого зайвого. Можна обрати
мову інтерфейсу (англійську, російську
тощо). Окрім функції відтворювати відео
(у форматах MPG, WMV, MPEG, AVI,
Рис. З
ASF та інші) програма також програє
основні формати аудіофайлів (WMP,
MP3 та інші). Певною мірою вона є кон-
курентом PocketMusic.'
BetaPlayer також вміє працювати з
плейлистом, але не дуже якісно (як на
мене), тому для прослуховування вели-
кої кількості аудіофайлів не підходить.
Основною фішкою програми є мож-
ливість змінювати швидкість відтворення
відео- та аудіопотоків у межах від 10 до
200%. Зменшення швидкості відтворен-
ня дозволяє переглядати відеофайли, які
безбожно глючать при звичайному темпі.
Звук при таких маніпуляціях сильно спо-
творюється, тому краще його вимикати.
Зміна в 10—20% є більш-менш прийнят-
ною для перегляду зі звуком.
В програмі також можна обирати
аудіо- та відеодрайвери, що будуть ви-
користовуватися для декодування пото-
ку. Єдине, що мене засмутило, це
відсутність такої популярної кнопки, як
«перехід до наступного медіафайлу», то-
му доводиться тягати бігунок.
При
тестуванні
використовував
BetaPlayer версії 0.094. Хоча на офіційно-
му сайті програми цю версію назвали
нестабільною, в мене все працювало
нормально (плейлист не рахую). Також
раджу, аби двічі не ходити, зразу заван-
тажити додатки до програми, вони доз-
волять збільшити кількість форматів, з
якими зможе працювати BetaPlayer.
У пошуках BetaPlayer та плагінів до
нього звертатися за адресою: http://
picard.exceed.hu/betaplayer/0.095, розмір
BetaPlayer 0.095 — 1.9 Мб.
Audio Recorder
Все більше моделей КПК комплек-
тується вмонтованим мікрофоном. Але
наявні в Windows Mobile інструменти для
запису
зарекомендували
себе
не-
найліпшим чином. Погана якість запису,
великий об'єм вихідних файлів, раптові
зупинки процесу запису — це лише не-
значний перелік тих проблем, з якими
стикається рядовий користувач. Аби ви-
правити ситуацію, раджу скористатися
Audio Recorder. На жаль, коштує гро-
шей, але це його єдиний недолік (рис. 4).
Основною фішкою даної функції є кон-
троль над чутливістю мікрофона, що доз-
воляє записувати з прийнятною якістю
навіть дуже тихий звук. Також є можливість
встановити мінімальний рівень гучності,
якщо звук нижчий за нього — запис при-
пиняється і автоматично відновлюється
при перевищенні цього значення.
Запис звуку можна проводити в на-
ступних форматах wav, mp3, raf, ogg,
spx — зі значними можливостями обира-
ти якісні характеристики запису. Програ-
ма автоматично розраховує максималь-
но можливу тривалість запису, враховую-
чи об'єм вільної пам'яті та обрані кори-
стувачем характеристики. Як аудіоплеєр
Audio Recorder відтворює 8 форматів, на
жаль, серед них немає WMP ©.
Audio Recorder дозволяє виконувати ба-
зові операції з редагування звукових файлів:
вирізати потрібні фрагменти із записів з
подальшим збереженням їх у необхідно-
му для користувача форматі та якості.
Разом з Audio Recorder поставляється
Desktop Audio Recorder для ПК, за до-
помогою якого можна здійснювати пе-
рекодування звукових файлів з одного
формату в інший.
Програму можна знайти за адресою:
0
c.asp, остан-
ня версія — 3.01, розмір — 1.2 Мб.
XnView Pocket
Послухавши музику, подивившись
відео, треба ще й картинки перегляну-
ти, тут нам на допомогу прийде XnView
Pocket (рис.5). Маленька, швидка й без-
коштовна програмка, що підтримує аж
14 форматів, — сподіваюся, це достат-
ньо вагомі аргументи, аби вона змог-
ла отримати прописку в пам'яті вашо-
го КПК.
XnView Pocket вміє корегувати яск-
равість, контрастність зображень, конвер-
тувати графічні файли у інші формати (gif,
jpg, bmp, png) з можливістю обрати якість
вихідного файлу, вирізати частину зобра-
ження та змінювати розміри картинки,
маніпулювати з різкістю, створювати фо-
тоальбоми у форматах alb та ехе!
Програму можна знайти за адре-
сою http://www.xnpocket.com, остання вер-
сія — 1.3, розмір — 673 Кб. Дуже якісна
програма, дивним є факт її статусу — free-
предыдущая страница 34 Мой Компьютер 2005 06 читать онлайн следующая страница 36 Мой Компьютер 2005 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст