I
I
I
M i l
к
ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА
A
MW R-100(wA-pa/MP3/PC CAM/+video)
398
73
11
А и о -с п у с
д л я ц и ф р о в ы х ка м е р
FLASH- COMPACT FLASH Memory Card 64
132
24
17
FLASH- COMPACT FLASH Memory Card! 2B
143
26
17
FLASH- MULTI MEDIA Card 128Mb
154
28
17
128MB SecureDigilai Card
154
.1.
28
i?
Transcend P'N'P USB Flash Drive 128
171
31
17
CF Card 45x Transrenrl 256MB
190
f
34
22
SD Card 45x Transcend 256MB
196
35
22
Secury Digital Card 256Mb
198
36
17
M M C Transcend 256MB
202
36
! 22
FLASH COMPACT FLASH Memory Card256
209
38
.ï.
..17.
128M8 3 3V SmartMedia Card Lexar
215
vL.
39
17
Transcend USB Fu|itsu-Siemens 256 M
226
41
; 17
FLASH SMART MEDIA Card 128Mb
292
53
17
CF Card 45x Transcend 512MB
319
57
22
FLASH COMPACT FLASH Memory Card512
330
60
_j 17
SD Card 45x Transcend 512MB
353
63
22
Secury Digital Card 512Mb
358
65
17
Transcend USB Fujitsu-Siemens 512 M
369
67
17
FWotch USB 1 1 Rash Drive 128 Мб
374
68
17
SD Card 6Ox Tronscend 512MB
386
69
22
FWatch USB 2.0 Hash Drive 128 Мб
396
72
17
FWatch USB 2.0 Rash Drive 256 Мб
512
93
17
SD Card 45x Tronscend 1GB
599
10-7
22
Ц и ф р о в ы е ф о т* а п п а р а т *
Mustek M D C 4000 (3 1 Mpix)
694
125
9
Olympus CAMEDIA C-l 50 (2 0 Mpix)
722
130
»
Фотоапп OLYMPUS C l 50
777
20
Фотоапп [email protected]
805
20
Фотоапорат C AN O N PowerShot A 3 10
1082
20
Olympus CAMEDIA C-350 Zoom
1277
230
9
Фотоапорат OLYMPUS C360 ZO O M +
1388
20
Ц и ф р о в ы е к а м е р ы
Цифровая камера Canon PowerShot A80
J
380
15
Цифровая камера Canon PowerShot ABS
309
15
Цифровая камера Konica KD-410Z
375
15
Цифровая камера Minolta DiMAGE G400
314
15
Цифровая камера Nikon CoolPix 8700
850
15
Цифровая камеро Nikon CoolPix SQ
•X
320
.5
Цифровая камера Olympus C-60 Zoom
, j._
345
15
Цифровая камера Olympus С-760 ZO O M
î
346
15
Цифровая камера Olympus Mju 410
286
15
Цифровая камеро Pentax Optio 33L
289
15
Цифровая камеро Pentax Optio S
360
15
Циф> *-,вая «шлираSony DSC-Vl
510
15
МРЭ п л е е р * і
Плеер MP3 CD iRiver IMK-/00 Blue
333
20
Плеер MP3 CD iRiver iMP-700 Orange
450
20
Плеер MP3 TWINMOS MPMS11 512Mb
588
20
MP3 Player Transcend NEW 256 MB
588
105
22
Плеер MP3 iRiver iFP-780 8lue
794
20
Плеер MP3 SAMSUNG YP-60V Spor*
1010
20
k
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
A
О п е р # !** MM LM с и с т е м ы и п р и л о ж е н и я
OEM Windows ХР Home Edition Rus
384
71
16
k
ОРГТЕХНИКА
A
ч я л ь т u а п п а р а т ы ,
CAN O N FC- 108
1401
259
16
RICOH Aficio 1113. A3
5665
1030
17'
М н о го ф у н кц и о н а л ь н ы е у с т р о й с т в а
М Ф У A4 Xerox WorkCentre PE 16/PE16e
1600
23
М Ф У A4 Xerox W C M 15
2024
23
k
Услуги
A
Сборка Модернизация Ремонт ПК. от
20
r
21
100МЬ,РТР,5ІН,ССІ.5ЬеІІ.РегІ,РНР,Му
54
. X
10
13
Размет оппаратн сервера(колокейшн)
544
100
13
Установка и настройка О С иЫ1Х
1088
200
13
Установка и настр^іпсіслуз N1 Интерн
108В
200
і
13
Ремонт ПК
I 18
Модернизация любых ПК
J _
18
Бесплатные консультации по ПК
18
Консультации по модернизации ПК
18
Покупка комплектующих Б/У
I
18
Покупка компьютеров Б/У
18
Замена старых ПК на новые
18
Покупка перферийных устройств Б/У
18
Настройка ПК
18
Продажа подержоных ПК
18
Продажа подержоных комплектующих
18
Изготовление ПК по заказу
18
З а п р а в к а к а р т р и д ж е й
Зоправка картриджей всех типов от
10
23
Запровка картриджа струйных принтер
28
5
12
Запровкс лазерных картриджей от
40
..L.
21
Зопровко картриджа НР и от
50
9
12
3 справка картриджа СЛЬЮ И от
50
9
12
заправка котриджей от ЗОгри
6
8
Ремонт
Ремонт, Сборка, Обслуживание 11К
15
23
Ремонт компьтеров, от
28
5
12
Ремонт источников питония, от
28
,
5
12
Ремонт принтеров
40
23
Материнских плат
55
10
17
Ремонт мониторов, от
56
10
12
Ремонт принтеров, от
5
56
10
12
Ремонт UPS, от
56
10
12
Покупка комплектующих Б/У
1
18
Покупка компьютеров Б/У
..J -
18
Замена старых ПК на новые
18
Ремонт ПК
J L
18
Ремонт+модернизация ПК
19
М о д е р н и з а ц и я П К
Любоя модернизация
6
1
17
Замена видеокарт на новые от
56
10
12
и
Н аи м е но ва ни е
i
грн.
У e
к о д 1
Зомено старых HDD на 40,0+ от
__
L
1 H
j
20
12
Замена лазерных принтеров НР от
J...
il і a
20
12
Восстановление информации HDD от
__L H i.
20
12
Модерн старых на PentmmlV 2,8 от
__і.
250
45
І
12
Зомена мониторов но новые 17" „21 "от
278
50
J «
Мод. старых на Celeron 1000/256 от
694
j
125
і
12
Модерн старых на РИІ700/256 от
694
125
12
Модерн 286/586 на К7-800/128 от
916
165
12
Мод. старых но Celeron 1700/256 от
___
i_
999
180
t 12
Мод. старых но Celeron 2500/256 от
__1
1082
195
12
Настройка ПК
.........
і
18
Модернизация любых ПК
18
Модернизация мониторов
.....
і..
18
Модернизация принтеров
Д оступ В
Интернет
ПО •
я.
* ни
й пьыии
18
A.NIGHTJ23-09) (Акция!!!)
82
15
Д ІЇ
Абон. плота (1Gb мир, ISGbYKp)
273
50
Л.
11
64Kb, от
___L
631
116
{ ~
4
128к, от
1257
231
4
Подключение выделенной линии
1363
250
,
11
256k, от
~
2513
462
4
Г>
-pt.tMtHLM
/у ступ к сети
Н оте (пн-пт 22 00-0В 00, сб-вс)
1___
і
U 75
і 4
Бизнес время]пн-пт 08:00-22:00)
3
.
0 48
4
512КЬ,от
5484
ÎOOB
4
П о ф м кс«,х * лм иня абон плате, в м есяц
Ночной Unlimited (02.00-06 00)
__і
16
3
4
Домашний Unlimited (20-00-08 00
60
П
4
Internet Unlimited
___L
120
22
4
Комп'ютери
CD RW 52x32x52 y подарунок!
Sem pron 2200/256DDR/40Gb/64/CDRW/17M
Sem pron 2300/256/40/GF4 64M/CDRW17
Celeron 2400/256/80/GF4 64MCDRW/17
ATHLON 64 2800/512/80/ATI 128/CDRW17
Pentium 4 2260 /512/80/АТІ 128M/CDRW/17
А в т о з а в о д с ь к а , 2 т.:46 8-8 9-77
т.: 268-62-49
Л ю б ч е н к о , 15, 3 пов. (М Л и б ід с ь к а ) т.: 2 6 8-57-52 !
О п т о в і ц і н и н а к о м п п е к і у ю ч і
<Дг»
<55>
т . 2 4 4 - 1 1 - 6 6
КОМПЬЮТЕРЫ
СБОРКА-МОДЕРНИЗАЦИЯ-РЕМОНТ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!
РАСХОДНЦЕМАТЕРИАЛЫ
СовИнф оТех Украины
г.
Киев,
М. К ривоноса 19А
Г
ю
h
i m
!
■ принтери
ком п'ю тери
I
■ копію вальні апарати
■ Ф аксимільні апарати
■ витратні матеріали
% монтаж ком п'ю терних мереж
■ технічне ОБСЛУГОВУВАННЯ
К0ПІРІВ.ФаК£ІВ. принтерів
,
ш *?
■ заправка катріож ів
сканери
%?
■ ка ниє л
ярі
я.
папір
- — —""'"Ш 4 --------—------------------ ----------- -г—
Україна.
0
І
001
, м. Київ, вуя. П.у-шкінська,
326
тегі,
229
60
29
.
228
52
09
,
228
31
56
gü« J;
о-mai): [email protected] на
п*
V '
1
Код
Название фи?мы
Стр
І
1
, 1
Инком (044-2489774,2415601,76)
,
49
2
1
ELC
і
29
4
, IT Pork (044-4647178)
,
19
5
і LG
5
6
1
Samsung
j
2,52
7
, А-Гомо (044-4590390,2368650)
49
8
, Апрель (044-2419090,4843354)
49
9
j Виоком (044-5373335)
(
49
10
, Евротрейд (044-2167483,2165917)
,
49
11
, Инкософт (044-2464389,2345335)
,
4,49
12
, Кворк-М (044-2416741)
50
13
1
Колокол (044-4617988)
,
21
14
, КОМИНФО
,
25
15
, КомТехСервис (044-2368800,2368432)
,
50
16
, КСАНТЕН (044-5645632)
,
50
17
, Лойтком (044-4688977,2685752)
50
18
, ПрогмаТех (044-4575720,4530258)
,
50
19
, Пульсар (4517046,4516654,2689641 )
,
49
20
, СИТ (044-5654277,5653961)
,
50
21
! СовИнфоТех (044-2441166)
,
50
22
1
Технопарк (044-2463490)
(
51
23
, Юним (044-2296929,2285209)
,
50
[ГКОМП
комплектуючі, монітори,
п р т г
КупівляІПродажІРемонт/Настройка
" Й О Г
ВЖ ИВАНИХ
М І
..
Комп'ютерів, комплектуючих
І
ПрагшТех
та периферії
М О Д Е Р Н І З А Ц І Я !!
вул Виборзька,41
457-5720 453-0258
п н .-п т. 10-19 сб.11-15
ми і гг,ї ні матеріали, діагностика та ремонт
комп’ютерної технїки.акустичні системи
Е
’, •лоиеі’і і по теяефоау та в салоні
, т : ■
доставка та п д о н ф . Ішвтовво
ш - “
ятдоЗ хріадіуаг
ЗНИЖКИ ТА ПОДАРУНКИ
565-42 її™ * u)K0 ‘sp,E' <г° лентів
Ш .
\ ggg|
1,’оф
'5І6(
Ш trade ( Я
it-иа сош; e-roail: [email protected]>t-ua.com
Суиош Ьфорьвц^Те*>«лопі
ТГ.
.
.
.
І
ш о Ш Іо а ш к іш ш ш і щ о и м ш і
шшшьош й о та ® ® ® о о ш и ш ім ін іь
' "■
?;■ г. в т ю
і и
ш
7 Ш Ш ШШРШІІРОШ У IMFD© МАЖ
подробиці то ціни на
wwwjcanten.com.ua
q
p
j
]
(044)564-5632
Расходны е м атериалы
Х Е А Р Х - М -
-
Тел. 241-67-41, 241
Ремонт моніторів, принтерів
Модернізація комп'ютерів
Заміна старик моніторів,
вінчестерів на нові
Заправка картріджів
Монтаж комп. мереж
■ ш
№ 5/332 31 января-07 февраля 2005
предыдущая страница 50 Мой Компьютер 2005 05 читать онлайн следующая страница 52 Мой Компьютер 2005 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст