Наименование
Название фирмы
с
к
П Р О Г Р А М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
А
Sun StorOffice 6 0 OEM
265
j
49
2
Windows 98 Second Edition RUS OEM
392
72
12
Windows XP Home Edition RUS OEM
392
72
12
Windows XP Home Edition RUS OEM
405
75
2
Windows XP Pro RUS СЄМ
845
і
155
12
К
У с л у г и
A
Ремонт, Сборка, Обслуживание ПК
15
35
Компьютеры в кредит
21
4
27
Заправка картриджа струйных принтер
29
5
15
Ремонт, обслуживание копиров
40
3S
Заправка картриджа HP U от
51
[ 9 “
15
Заправка картриджа CANON от
51
9
15
l00Mb,FTP,SSH,CGI,Shell,Peri.PHP,My
54
10
16
Обслуживание и ремонт техники/эт
B2
15
12
Розмещ. оппаратн сервера(колокейшн)
544
100
16
Установка и настройка ОС UNIX
1088
200
16
Установко н настр Windows NT Интерн
1088
200
16
Ностр серв. на базе Шіх, Windows
___L
......
і
..
25
Установка, настройка офисных АТС
... л _
.
А
........
25
Офис "под ключ"
25
Дизайн сойтов хостинг, настройко
29
Ремонт ПК
.. . L
ї
26
Модернизация любых ПК
26
Бесплотные консультации по ПК
J __
___І -.
...
26
Консультации по модернизации ПК
.....
і
26
Покупка комплектующих Б/У
!
і
26
Покупка компьютеров Б/У
і
26
Замена старь х ПК на новые
і
26
Покупка перферийных устройств Б/У
.
J L
і
26
Настройка ПК
_1__
26
Продажа подержаных ПК
{
26
Продажа подержаных комплектующих
-
J
.
26
Изготовление ПК по зокозу
26
Заправка картриджей
Заправко картриджей всех типов от
і
15
35
Заправко картриджей всех типов от
20
$
23
НР6614
27
1
5
25
НР51645
*
49
f
9
25
Заправка лазерных картриджей от
50
35
Заправко картриджа XEROX, HP, Conan
L »
JL
23
Запарвко картриджей (лаз„ стр)
J _______
f
29
HPLJ 5| /61/1 ЮО.Сапоп LBP 800/810
1
>
2B
HPU1000/1200/1220
__
1
_____ JL.
28
Brother HL 1030/1240/1250
. J J
~~
2B
HPLJ 1300, гарантия, доставко
.
t
2B
HP LJ 2100/2200/2300/4000/4200
.L
2B
CanonFC2xx/3xx/8xx(El 6/E30)
.
А . .
.
î
28
Xerox DP N24/32/40/4525
28
1210/1250/4500
_....
L .
.
г
28
GCC Elite 12PPM, 20PPM
. .1.
......
28
Epson Stylus Color 4xx/5xx/6xx Ы
! .. .
...
1
2B
HP DJ 4xx/5xx/6xx black, color
......
1..— .
.
28
HP DJ 7xx/8xx/9xx black, color
J...
2B
1
exmark Z1 x 2x, Зх, 4x ser black
28
ІРІШнт
Ремонт офисной техники с выездом
20
.1.,
23
Техобслуживание принтеров, копиров
20
J .
23
Ремонт компьтеров. От
29
_L
5
15
Ремонт Н00, СО-РОМ от
57
і
10
15
Ремонт мониторов, от
57
A ..
10
15
Ремонт принтеров, от
57
1
10
15
Ремонт ноутбуков от
À
10
10
Услуги по ремонту ПК, настройко ПО
і
J L
29
Покупка комплектующих Б/У
......
1
.........
JL
26
Покупка компьютеров Б/У
...__і._____ J L
26
Замена старых ПК на новые
......
I............
26
Ремонт ПК
26
Модернизация ПК
Модернизация с покупкой б/у компл-х
27
J L
5
і
14
Замена видеокарт на новые от
ï
10
!
15
Замена старыхНОО на20СЬ и больше от
114
1
20
15
Замене принтеров НР но новые модели
114
20
15
Восстановление информации НОИ от
114
J.
20
15
Модерн 286/586 на Репііит от
257
45
15
Замена мониті 4,15"на новые 15’ 2Г
285
1
50 j_ 15
Модерн 286/586 на Се1егоп400/128 от
542
J -
95
15
Модерн 286/586 на Сеіегоп800/256 от
684
I
120
15
Модерн 286/586 на Сеіегоп 1000/256
827
145
15
Модерн 286/586 на РІІІ 700/256 от
827
145
15
Модерн 286/586 но К7-800/128 от
941
165
15
Модернизация ПК, дог
29
Настройка ПК
......
1..........
1
...J
26
Модернизация любых ПК
і
1 ....
26
Модернизация мониторов
....JL,.
......
JL
26
Модернизация принтеров
26
Доступ в Интернет по выдел-
Выделенные линии от 64кв,от
50
J -
29
8ыделенные линии за 1 Гб
1В9
A ,
35
14
64КЬ, от
631
і
5
128к, от
1257
231
5
256к, от
! 2513
462
5
512КЬ, от
54 В4
1008
5
Повременный доступ к евти
Нате (пн-пт 22:00-00 00, сб-вс)
і .....
і
J -
0/6
5
Бизнес время(пн-лт 08 00-22 00)
3
0 48
5
Ночной Unlimited (0200-06 00)
16
3
5
По ;
лн и гН
абонплате, в месяц
Интернет пакет "НОЧНОЙ" (23.9-00)
22
4
14
карточка 30вечеров&начей(18-09+с.в)
1
49
9
14
Домашний Unlimited (20*00-08 00
60
11
5
Internet Unlimited
120
22
5
Выделенные линии от 64кв,От
1000
29
L
К Р Е Д И Т
Т- 268-96-41
0 Л и 6 ід с ь к а
451-70-46
www.pulsar-ltd.kiev.ua
451-66-54
Дізнайся
про
н
и
з
ь
к
і
ц
і н
и
комп'ютери
на
2 5 4 -4 8 -9 8
— 542-64.6.9;
.00 uJ
h u є , , - .
. ,
Ком плектую чі
Периф ерія
Ноутбуки
Ком п'ю тери
на зам овлення
Те л. (044)
2 9 5 -5 5 -8 0
2 9 5 -9 4 -1 0
Пред'явнику!
Знижка
5 % !!!
РА
Ай Ті РЕКЛАМА
ВЕСЬ КОМПЛЕКС
ПОЛІГРАФ ІЧНИХ ПО СЛУГ
О собливі умови при розміщенні реклам и
у виданнях "Мій комп ю тер та
"Мій ком п’ютер ігровий
Т е л . 4 5 5 - 4 8 - 8 6
комп’ютери та кондиціонери
у к р е д и т н а в и г ід н и х у м о в а х
2Р4НП.Ч
за с а м и м и
' Щ
LG, Samsung, Mitsubishi
Ел Джи, Саме
у
иг АЛІцубІСІ
E l
w w w . k t c . c o m . u o
ш ш м й д а ш и м ш м ] іщошшга
ш в м ы ш к ю ж 2 ® @ ® т е
ш
ш
н
т в
/
ж
т е ш
і ' ш
г ш
и ©
т
г о ш
ю
ш
в ш
д а ч «
I M P ï ï W O t B W
B I T I M M
подробиці та ціни на
www.xanten.com.ua
(044) 564-5632
г а с Щ Ж
Цены
1
1 Инком (044-2489774,2415601.76)
2
Aspork (044-2962639,2529758)_
3 J BMS Trading (044-2528028)__
4
j DiaWest (044-4556655)
5
IT Park (044-4647178)
_ _
17
33
6
і Samsung
3 0 -3 1 ,6 0
7
А-Гама (044-4590390,2368650)
8
Аризона (044-2544898,2543991)
58
9
і Виоком (044-5361135)
10
Горнвест (044-4646699,4183617)
11
Гранд (044-5517499)
12
Джето (044-4518348)
13
Ев гг : рейд (044-2167483,2165917)
14
Инкософт (044-2464389,2345335)
15 , Кварк-М (044-2416741)
15
16
Колокол (044-4617988)
39
17
Компьютеринтерсервис (044-2955580)
4 ,5 8
18
КомТехСервис (044-2368800,2368432)
19
Корифей-*-(044-4510242) _ _
58
20 і K CA H IE H (044-5645632)
58
21
К-Трейд (044-2529222)
25
22
Лайтком (044-4688977, 2685752)
23
Мега Принт (5161561,2306081,2306046)
24
Мегапол (044-2308220)
27
25
Мультиком (044-2137007, 2137006}
26
ПрагмоТех (044-4575720,4530258)
27
Пульсар (4517046,4516654,2689641)
28
С И Н Т (044-4596515,2443735)
58
58
58
29 , С И Т (044-5654277,5653961)
30
Творчество (044-2341204)
31 , Тест98 (044-4907016,2298095)
58
32
Укркомплект (044-2064744,4593804)
33
Фрам -95 (044-4783921 )
34 .Э р а д а (044-5753013)
35
Юним (044-2285461, 2284972)
36 , Комел (044-2392588)____________
58
ПрагмаТех
КупіеляІПродажІРемонтІНастройка
ВЖИВАНИХ
Комп'ютерів, комплектуючих
та периферії
МОДЕРНІЗАЦІЯ IIJ,
вул. Виборзька,41
457-5720 453-0258
пн.-пт. 10-19 сб.11-15
КОМЕНТУЮЧІ
ПЕРИФЕРІЯ
НОІЧП’ЮТЕРІІ
ноутбуки
зо гиппннипи иінппш
Пайдан незалежності 2. другий поеерк
228-88-61. 229-88-98
ЛиперсьниЗ оіддіп 498-78-18
Ми працюємо
Егз еихідниж!
З 9-00 до 21-00
з а в д а й т е д о н а с у ін т е р н е т і - w w w .t e s t -9 8 c o m
ТІЛЬКИ Н А Й К Р А Щ Г З А Д О С Т У П Н О Ю Ц ІН О Ю
М ім
з 1 0
гр удн я
П О 1 4 с і ч й я
%
_ _ _
V
■ -« .
C D - R O M
V П О Д А Р У Н О К !!!
;
Каг*Ші
Х7£фМ№
М0№Є/ХЧІМіМ'
д л ^ м и т р і е с ь к а ^ а
« g
B
R
A
I N
J
2 3 9 -2 5 8 8 ^ Г Т Г гГ г” .
№ 52/275 29 декабря-5 января 2003/04
предыдущая страница 58 Мой Компьютер 2004 52 читать онлайн следующая страница 60 Мой Компьютер 2004 52 читать онлайн Домой Выключить/включить текст