С
п
і в
р
о
б
і т н
и
к
и
в
и
р
і ш
у
ю
т ь
д
е
к
і л
ь
к
а
з
а
д
а
ч
о
д
н
о
ч
а
с
н
о
.
Г І К
п
о
в
и
н
н
і
з
а
б
е
с
л
е
ч
и
т и
ї м
п
о
в
н
о
ц
і н
н
у
п
і д
т р
и
м
к
у
.
І
Процесор М е К Репни.
... 4 з технологією НТ
у ГЖ
агНіпе™Ь
забезпечує суттєве підвищення
продуктивності у багатозадачному середовищ.
.
Отже
Вч „і співробітники можуть працювати
швидше та встигати більше.
T
e
c
h
n
o
P
a
r k
Київ, вуя С о л о м ’янська 1, 9 пов
тел : (0 4 4) 2 3 8 -8 9 9 0
2 3 8 -8 9 9 9
Я к іс т ь п ід т в е р д ж е н о с е р т и ф ік а т о м І Б О 9 0 0 1
В и р о б н и ц т в о с е р ій н е т а п ід з а м о в л е н н я
З О м іс я ц ів г а р а н т ії
5% знижки на ПК пред’явнику реклами
Intel, логотипи Intel Inside, Pentium є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Intel Согр та її підрозділів у США та інших крїнах.
предыдущая страница 51 Мой Компьютер 2004 45 читать онлайн Домой Выключить/включить текст