Монітори сери МадісВгідНІ
Магічне поєднання дизайну і можливостей
Магія яскравості!
М онітори б а тє и п д ЄупсМ аєІєг серії М адісВгідМ (793М В, 795М В, 797М В, 997М В) -
є д и н і
монітори, обладнані чотирма режимами яскравості для виконання будь-яких завдань при одночасній
відповідності всім вимогам безпеки.
Магія комфорту!
П рограм а МадісТипе"' надає можливість встановлю вати параметри зображення
навіть без використання кнопок на панелі монітора. Для прихильників традиційної настройки передбачені
кнопки на боковій панелі.
Магія дизайну!
Новий дизайн корпусу здатний прикрасити будь-який інтер’єр від стрим аного оф існого
до виш уканого домаш нього.
М о н іт о р и Б а т з и п д с е р п М а д іс В г ід М - д о с к о н а л іс т ь з а м е ж е ю р е а л ь н о с т і.
Монітор
Samsung 795МВ
Ал грі
МТІ
Фокстрот IT
(0482)379706, 379707
(044)4583434
(044)2477037,5374800
Рома
(061) 2209622, 2209621,2209615
Прексим-Д
(048)7772277, 7772266
Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо-служби
Самсунг Електроніко: 8-800-5020000 (дзвінки в межах України безкоштовні)
www.samsung.ua
следующая страница 2 Мой Компьютер 2004 45 читать онлайн Домой Выключить/включить текст