С табільність • Якість • Vçnlx
З б е р е ж и
ч а с
.
В и п е р е д и
ч а с
п е р е д п л а т и !
G E M
B I R D
і
Ч
а с
н
е
ч е
к а
є !
І
П
е
р
е
д
п
л а
т н
и
й
\
і н
д е
к
с
На річних передплатників "МК" чекають: фантастичні
годинники F-W A TC H
з flash-пам'яттю - СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ЗБЕРІГАННЯ ІН Ф О Р М А Ц ІЇ
від компанії GEMBIRD
www. gembird. com. ua
Та суперприз
- СУЧАСНИЙ КОМ П'Ю ТЕР BitMaSter від ком панії БМС Трейдінг
www.bms.com.ua
предыдущая страница 17 Мой Компьютер 2004 43 читать онлайн следующая страница 19 Мой Компьютер 2004 43 читать онлайн Домой Выключить/включить текст