S
a m
s u n g
d i g i t h
T )
Д
о
д
а
й
ч
а
р
і
в
н
о
с
т
і
e v e r y o n e 's in v ite d
їм
Ж
:
f :
У
З
В
И
Ч
Н
И
Й
С
В
І
Т
М
о
н
і т
о
р
и
с
е
р
і ї
М
а
д
і с
В
г
і д
М
Магічне поєднання дизайну і можливостей
М а г і я я с к р а в о с т і ! М онітори Б атви гід ЗупсМ аєІег серГІ МадісВгідІН (793М В, 795М В, 797М В, 997М В) -
є д и н і
монітори, обладнані чотирм а режимами яскравості для виконання будь-яких завдань при одночасній
відповідності всім вим огам безпеки.
М а г і я
к о м ф о р т у ! П рограм а М адісТипе' надає можливість встановлю вати параметри зображення
навіть без використання кнопок на панелі монітора. Для прихильників традиційної настройки передбачені
кнопки на боковій панелі.
Монітор
Samsung 7Э5МВ
М а г і я д и з а й н у ! Новий дизайн корпусу здатний прикрасити будь-який інтер’єр від стрим аного офісного
до виш уканого домаш нього.
М о н іт о р и в а ш Б и п д с е р ії М а д іс В г ід М - д о с к о н а л іс т ь з а м е ж е ю р е а л ь н о с т і.
Алгрі
(0482)379715,373789
Рома
(061)2209622,2209621,2209615
МТІ
(044) 4583434
Прексим-Д
(048) 7772277,7772266
Фокстрот ІТ
(044) 2477037, 5374800
Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо-служби
Самсунг Електроніко: 8-800-5020000 (дзвінки в межах України безкоштовні)
www.samsung.ua
следующая страница 2 Мой Компьютер 2004 41 читать онлайн Домой Выключить/включить текст