М
о
н
і т
о
р
и
с
е
р
н
М
а
д
і с
В
г
і д
І
ї І
Магічне поєднання дизайну і можливостей
М а г ІЯ я с к р а в о с т і !
Монітори Б а тє и п д БупсМ аєІег серії М адкВгідІїї (793М В, 795М В, 797М В, 997М В) -
є д и н і монітори, обладнані чотирм а реж имами яскравості д л я виконання б удь-яких зав дань при одночасній
відповідності всім вимогам безпеки.
М а г і я
к о м ф о р т у ! Програма М адю Типе
надає можливість встановлю вати параметри зображення
навіть без використання кнопок на панелі монітора. Д ля прихильників традиційної настройки передбачені
Монітор
Samsung 795МВ
кнопки на боковій панелі.
М а г і я Д и з а й н у ! Новий дизайн корпусу здатний прикрасити будь-який інтер’єр від стриманого офісного
до виш уканого домашнього.
М о н іт о р и Б а п т е и іід с е р ії М а д іс В г ід М - д о с к о н а л іс т ь з а м е ж е ю р е а л ь н о с т і.
Алгрі
(0482)379715,373789
Рома
(061)2209622,2209621,2209615
МИ
(044)4583434
Прексим-Д
(048)7772277,7772266
Фокстрот IT
(044) 2477037, 5374800
Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо-служби
Самсунг Електронікс: 8-800-5020000 (дзвінки в межах України безкоштовні)
www.samsung.ua
предыдущая страница 2 Мой Компьютер 2004 38 читать онлайн следующая страница 4 Мой Компьютер 2004 38 читать онлайн Домой Выключить/включить текст