П
е
р
е
м
а
г
а
й
.
S
y
n
c
M
a
s
t
e
r
.
Р і д к о к р и с т а л і ч н і м о н і т о р и S a m s u n g
S A M S U N G D I G I T « «
S
y
n
c
M
a
s
t e
r "
Н ова серія рідкокристалічних м оніторів ЗупсМ авіег ТРТ поєднує в собі традиційні переваги Т ІТ -м онітор ів - економічність, безпечність,
довговічність, високу якість зображення, ш видкість реакції до 12 мс - з новим и найсучасніш им и властивостям и - револю ційним дизайном ,
ергоном ічністю та проф есійним нал аш туванням кольорів.
Тепер користуватися м онітором зручніш е й приємніше, ніж будь-коли.
Алгрі
(0482) 379715,373789
Рома
МТІ
(044) 4583434
Прексим-Д
Фокстрот ІТ
(044) 2477037, 5374800
(061) 2209622, 2209621, 2209615
(048) 7772277, 7772266
інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо-служби
Самсунг Електроніко: 8-800-5020000
(дзвінки в межах України безкоштовні)
www.samsung.ua
следующая страница 2 Мой Компьютер 2004 37 читать онлайн Домой Выключить/включить текст