S A M S U N G
S
A
M
S
U
N
G
D I G I T , , / /
^ u o r u n n o ’ c
i n u i t o H
Д о д а й
ч а р ів н о с т і
у
з в и ч н и й
с в іт
Ігровий режим
яскравості
М
о
н
і т
о
р
и
с
е
р
н
М
а
д
і
с
В
г
і д
М
М
а
г
і ч
н
е
п
о
є
д
н
а
н
н
я
д
и
з
а
й
н
у
і
м
о
ж
л
и
в
о
с
т
е
й
М а г І Я я с к р а в о с т і ! Монітори Б а тє и п д БупсМ аєІег серії М адісВгідМ (793М В, 795М В, 797М В, 997М В) -
єдині монітори, обладнані чотирма режимами яскравості д л я виконання будь-яких завдань при одночасній
відповідності всім вимогам безпеки.
М а г І Я
К о м ф о р т у ! Програма М адісТипе" надає можливість встановлю вати параметри зображення
Монітор
Samsung 795МВ
навіть без використання кнопок на панелі монітора. Д л я прихильників традиційної настройки передбачені
кнопки на боковій панелі.
М а г І Я д и з а й н у ! Новий дизайн корпусу здатний прикрасити будь-який інтер’єр від стриманого офісного
д о виш уканого домашнього.
Монітори Samsung серії MagicBright - досконалість за межею реальності.
Алгрі
(0482)379715.373789
Рома
(061) 2209622,2209621,2209615
МТІ
(044) 4583434
Прексим-Д
(048) 7772277,7772266
Фокстрот ІТ
(044) 2477037, 5374800
Інформацію про магазини та дигерів Ви можете отримати за телефоном інфо-служби
Самсунг Електроніко: 8-800-5020000 (дзвінки в межах України безкоштовні)
999
vuww.samsung.ua
С П О Н С О Р О Л І М П І Й С Ь К О Ї
З Б ІР Н О Ї У К Р А ЇН И
следующая страница 2 Мой Компьютер 2004 36 читать онлайн Домой Выключить/включить текст