SAMSUNG DIGIT«//'
everyone's invitediM
П
е
р
е
м
а
г
а
й
.
S
y
n
c
M
a
s
t
e
r
.
Рідкокристалічні монітори SyncMaster 173P, 193P
Ф еноменальні властивості SyncM aster 173Р, 193Р просто враж аю ть: ці монітори
нахиляю ться під різними кутам и та навіть обертаються! Вони втілю ю ть останні
досягнення технології рідкокристалічних моніторів і встановлю ю ть нові
стандарти чіткості зображ ення та якості передачі кольорів.
Окрім новітнього дизайну SyncM aster 173Р 193Р в п е р ш е представляють:
• систем у класиф ікації та проф есійного налаш тування кольорів;
• систем у управління без кнопок.
Все це зробить В аш е користування монітором зручним та приємним.
Алгрі
(0482) 379715, 373789
МТІ
(044) 4583434
Фокстрот IT
(044) 2477037, 5374800
Рома
(061) 2209622, 2209621, 2209615
Прексим-Д
(048) 7772277. 7772266
Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо-служби
Самсунг Електронікс: 8 800 5020000
(дзвінки в межах України безкоштовні)
www.samsung.ua
СПОНСОР ОЛІМПІЙСЬКОЇ
ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
В принципе гажпо
Зк
лиры с м «смерен іазеш транс се н «учиш СнСлишскан
®Р її л. нілн . Германии. ПІНІ « и час ш неллекц ієн.
Па
«теше е
лй стране изцакие «Мей кемиштер»
ме
не ытатмя
дниса ьсе е Ін ш и м и еечтенем етилен
«це с 3532?
следующая страница 2 Мой Компьютер 2004 35 читать онлайн Домой Выключить/включить текст