ності
й світ
Алгрі
мті
Фокстрот IT
(0482) 379715,373789
(044)4583434
(044)2477037, 5374800
Рома
(061)2209622, 2209621, 2209615
Прексим-Д
(048)7772277,7772266
Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо-служби
Самсунг Електронікс: 8 800-5020000
(дзвінки в межах України безкоштовні)
М а Г І Я Я с к р а в о с т і ! М онітори в а т є и п д ВупсМ аБїег серії М адісВпдМ (793М В, 795М В, 797М В, 997М В) -
є д и н і
монітори, обладнані чотирм а режимами яскравості для виконання будь-яких завдань при одночасній
відповідності всім вимогам безпеки
М а Г І Я к о м ф о р т у ! П рограм а М адісТипе
надає можливість встановлю вати параметри зображення
навіть без використання кнопок на панелі монітора. Для прихильників традиційної настройки передбачені
кнопки на боковій панелі.
М а Г І Я д и з а й н у ! Новий дизайн корпусу здатний прикрасити будь-який інтер’єр від стрим аного оф існого
до виш уканого домаш нього.
М о н іт о р и Б а т я и п д с е р ії М а д і с В г і д М - д о с к о н а л і с т ь з а м е ж е ю р е а л ь н о с т і.
Монітор
Samsung 795МВ
Монітори сери МадісВгідІгі
Магічне поєднання дизайну і можливостей
www.samsung.ua
С П О Н С О Р О Л І М П І Й С Ь К О Ї
З Б І Р Н О Ї У К Р А Ї Н И
следующая страница 2 Мой Компьютер 2004 34 читать онлайн Домой Выключить/включить текст