DigitAi!
вдохновение
Самсуиг представляв! новые концептуальные
"3 модели аудио видео продукции 2С04
1
ода
М*!»Л1ЛЯ8ф« 01 Саь
SyncMasrtrï®»
І н т е р н е т - р е ж и м
я с к р а в о с т і
SAMSUNG
\ N
w
М
о
н
і т
о
р
и
с
е
р
і ї
М
а
д
і с
В
г
і д
М
Магічне поєднання дизайну і можливостей
Магія яскравості!
Монітори З а тБ и п д БупсМ аєІег серії М адісВгідМ (793М В, 795М В, 797М В, 997М В) -
єд ині монітори, обладнані чотирм а режимами яскравості д л я виконання будь яких зав дань при одночасній
відповідності всім вимогам безпеки.
Магія комфорту!
Програма М адісТипе
надає можливість встановлю вати параметри зображення
навіть без використання кнопок на панелі монітора. Д ля прихильників традиційної настройки передбачені
кнопки на боковій панелі.
М о н іт о р
S a m s u n g 7 9 5 М В
SAMSUNG DIGIT
'all
Д о д а й
ч а р і в н о с т і
у
з в и ч н и й
с в і т
Магія дизайну!
Новий дизайн корпусу здатний прикрасити будь-який інтер’єр від стрим аного офісного
до виш уканого домашнього.
Монітори Samsung серії MagicBright - досконалість за межею реальності.
Алгрі
(0482) 379715.373789
Рома
(061) 2209622,2209621,2209615
МТІ
(044) 4583434
Прексим-Д
(048) 7772277,7772266
Фокстрот IT
(044) 2477037, 4619536
Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо-служби
Самсунг Електроніко: 8-800-5020000 (дзвінки в межах України безкоштовні)
www.samsung.ua
С П О Н С О Р О Л І М П І Й С Ь К О Ї
З Б І Р Н О Ї У К Р А Ї Н И
следующая страница 2 Мой Компьютер 2004 31-32 читать онлайн Домой Выключить/включить текст