S A M S U N G D IG IT « //)
everyone's invited™
Надзвичайна
новинка
,
від Samsung!
П
е
р
е
м
а
г
а
й
.
S
y
n
c
M
a
s
t
e
r
.
Рідкокристалічні монітори SyncMaster 173Р, 193Р
Ф еноменальні властивості Syn cM a ste r 173Р, 193Р просто вражають: ці монітори
нахиляю ться під різними кутам и та навіть обертаються! Вони втілю ю ть останні
досягнення технології рідкокристалічних моніторів і встановлю ю ть нові
стандарти чіткості зображ ення та якості передачі кольорів.
О крім новітнього дизайну Syn cM a ste r 173Р, 193 Р в п в р ш е представляю ть
• систем у класиф ікації та проф есійного налаш тування кольорів;
• систем у управління без кнопок.
Все це зробить В а ш е користування м онітором зручним та приємним.
Алгрі
(0482)379715,373789
Рома
(061) 2209622.2209621,2209615
МТІ
(044) 4583434
Прексим-Д
(048) 7772277,7772266
Фокстрот IT
(044) 2477037,4619536
Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо-служби
Самсунг Електроніко: 8-800-5020000 (дзвінки в межах України безкоштовні)
vvww.samsung.ua
999
С П О Н С О Р О Л І М П І Й С Ь К О Ї
З Б І Р Н О Ї У К Р А Ї Н И
следующая страница 2 Мой Компьютер 2004 27 читать онлайн Домой Выключить/включить текст