SAMSUNG DIGIT«//
fJ V/ f r \i n n П ' Q і n U і t t) H
Рідкокристалічні монітори SyncMaster'
16 мс (1 5 2 Х ) т а 12 мс (1 7 2 Х ) - нова ш в и дк ість реакції в класі рідко кри сталічн и х моніторів.
Щ о це означає? Ц е означає, щ о нові Б упсМ авІег' 152 Х , 17 2 Х - м оде лі м оніторів,
які с луж а ть не л и ш е В аш о м у пр е сти ж у й виконанню б ізн е с-завда н ь.
Те п е р найдинам ічніш і ф іль м и т а ігри з усім а де та ля м и
й н ад ш в и дк о стям и якісно відображ аю ться на екрані.
Нехай інші погоджуються на менше.
Алгрі
(0482) 379715, 373789
МТІ
(044) 4583434
Фокстрот IT
(044) 2477037, 4619536
(061) 2209622, 2209621, 2209615
(048)7772277, 7772266
Рома
Прексим-Д
Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо-служби
Самсунг Електронікс: 8-800-5020000
(дзвінки в межах України безкоштовні)
«uww.samsung.ua
В принципе в а ш
Экземшры
воєн квмеїш
газеты
орзее
іск з луч
іиик бкблкетензп
Фракции, Акглни. Германии, США
к к частный квлленцкек.
Нз рарнгетнле к кашей стране изланне «Мей в тныетер»
мої ко вокытатьсо ко к ісатьск н
ближайшем
кнчтоко нтлелооик.
‘ СінкМастер
Самсунг Дїджгголл- Приєднуйтесь
SyncM aster*
152
Х,
172
Х
Новий синонім
^швидкості
следующая страница 2 Мой Компьютер 2004 07 читать онлайн Домой Выключить/включить текст