Бажаєш
відчути свято?
п
е
р
е
д
н
о
в
о
р
і ч
н
а
а
к
ц
і я
в
і д
С
а
м
с
у
н
г
!
■ І
К о ж е н п о к у п е ц ь р і д к о к р и с т а л і ч н о г о м о н і т о р а С а м с у н г
о т р и м у є в п о д а р у н о к л і ц е н з і й н и й д и с к -
електронний словник
«ЛІНГВО»
■ ■
К о ж е н п о к у п е ц ь е л е к т р о н н о - п р о м е н е в о г о м о н і т о р а а б о
л а з е р н о г о п р и н т е р а С а м с у н г о т р и м у є у п о д а р у н о к
Відчувай його!
C D - х о л д е р
Мережа магазинів - Юнітреид»
(044) 205 4949, (044) 461 9070 (0562) 357 700
Мережа магазинів «.Фокстрот»
(044) 235 0115, (044) 238 0144 (044) 248 9822.
(06262) 21 153
Магазини Deifies
(044) 220 5344, (044) 562 6699 (0692) 557 000
Магазини ««Гігабайт»
(044) 229 8643 (044) 266 6553 (044) 515 8475
«Комп'ютерний центр e.veresi>
(044) 464 7777
Магазин Навігатор
(044) 241 9494
Салон Інформаційних технологій
(044) 268 2373
Сучасні цифрові технології BIG IT
(044) 248 6603
Мережа магазинів МКС
(044) 248 3300, (044) 236 2092. (0572) 141 999
(0572) 145 541 (0572) 332 233, (0562) 422 474
Мережа комп’ютерних магазинів
СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА
(044) 220 6167 (0572) 191 505 (057) 712 1717
Салон комп'ютерної техніки «ДИСКАВЕР
1
»
(048) 777 2266
Салон комп'ютерної техніки «Портал»
(0552)423114
Магазини «Н-БіС*
(048) 777 7070. (048) 728 7080
Мережа магазинів
«Комп'ютерний всесвіт»
(0612) 128 339,(0612) 130 052.
(0562) 923 344. (0322) 966 555.
(0352) 433 909
Салон комп'ютерної техніки
«КОМТЕК.
(048)777 6077
Фірмовий магазин SAMSUNG
(048) 429 408
Магазин «Все для офісу.
(0482) 375 222
Магазин «Комп'ютери»
(0482) 346 72З
Магазин «Райдуга»
(0482) 220 438
Магазин «Байт»
(0482) 344 120
Мережа магазинів DiaWesi
(044) 464 8 465 (0372) 272 802
(0562) 340 604, (0322) 403 464
Магазини «Техніка»
(062) 382 6515, (0629) 531 533
Магазини «Spark»
(062) 381 3205, (0622) 905 846
Ін ф о р м а ц ію п р о м а г а з и н и т а д и л е р ів В и м о ж е т е о т р и м а т и з а т е л е ф о н о м ін ф о - с л у ж б и
С а м с у н г Е л е к т р о н ік с : 8 - 8 0 0 - 5 0 2 0 0 0 0 ( д з в ін к и в м е ж а х У к р а їн и б е з к о ш т о в н і)
v jw w .s a m s u n g .u a
Комп'ютерні супермаркети
«Нова електроніка»
(062) 337 7016. (062) 381 3161
Магазин«Комп'ютер центр»
(062) 304 3078
Магазин «Ума палата»
(0562) 341 252
Магазин Юніком
(0572) 142 118
Магазин Бізнес-сфера»
(0562) 340 747
Мережа Промепектроніка
(0532) 509 252. (0532) 183 068,
(05322) 78 299
х
Магазини «Юніко»
(0564) 922 488, (0564) 239 689
Магазин - Протон»
(0642) 610 999
Магазин «Besl Way»
(06452) 52 575
Магазин «VIP Computers»
(06250) 64 813
Магазин «Техмаркет»
(0629) 412 424
Магазин «НЕП»
(062) 334 0068
Мережа магазинів «Комп'ютерні
Технології
(062) 381 9282. (062) 345 6323
Магазин Квазар-Мікро
(0482) 344 007
Магазин Computerlanü
(0482) 344 571
Магазин «Сучасні електронні
технологи»
(044) 250 9761
ТОВ «Куллог»
(0522) 246 624
Магазин «АктиВокс»
(05366) 39 061
Фірма Artecs
(0564) 742 116
Магазин Світ комунікацій»
(0642) 343 204
Магазин «БестБай»
(0332) 770 752
КД ««Персонал»
(0532) 501 075
Фірма АВС-Крим
(0652)248181
Фірма «Капітан»
(0652) 51 І 901
Салон «
КИТ»
(0652) 249 858
Магазин «Сити»
(0542) 225 031
TOB Смок
(0312) 615444, (03122) 34 064
Салон електроніки КАРНЕОЛ
(0572)757 0728
Магазин інфотек
(0552) 424 468
Світ Комп'ютерної Техніки
(0552) 426 359
Комп'ютерний Центр ОМЕГА
(0382) 704 781
Н
Фірма <
Маистер-Сервіс»
(0382) 703 959
Фірма Термінал Сервіс.,
(0382) 7?0 658
Магазин Екзірум
(0472) 540 100
Магазин МедіаЦентп
(0462) 175 005
Магазин Сміт
(0572) 142 364
Самсунг Діджітолл. Приєднуйтесь
следующая страница 2 Мой Компьютер 2003 48 читать онлайн Домой Выключить/включить текст