SAMSUNG DIGITS
everyone's invitedTM
S a m s u n g *
M L - 1 7 5 0
В і д с і к а ю
ч и
в с е
з а й в е .
. .
Л Е Я
8
ш
1
Ш
b jm Ц И Н Н И И
[ < ґ ^
щ
1«^
il
Г
s j ^ r ‘
Н о в а м о д е л ь Sam sung* M L-1750
• 16 стор./хв.
• 1200x600 крапок на дюйм
• пам'ять 8 Мб
• процесор 166 МГц, Samsung
• порт LPT/USB
• режим економії тонера (до 40%)
• повтор друку останнього аркуша натисканням однієї кнопки
• сумісність з W indows 95/98/2000/M E/NT4 0/ХР, Linux, Мас OS 8.6, DOS
• 3 роки гарантії
П р и н т е р
S a m s u n g * M L - 1 7 5 0
Все досконале -
раціональне.
А л гр і
(0 4 8 2 ) 3 7 9 7 1 5 , 3 7 3 7 8 9
М Т І
(0 4 4 ) 4 5 8 3 4 3 4
С о ф т +
(0 4 4 ) 2 5 8 7 6 7 8 .2 5 8 7 6 7 9
Ф о к с т р о т
(0 4 4 ) 2 3 5 0 1 1 5 , о т 4 6 1 9 5 3 6
Р о м а
(0 6 1 ) 2 2 0 9 6 2 2 .2 2 0 9 6 2 1 2 2 0 9 6 1 5
Л р е к с и м Д
(0 4 8 ) 7 7 7 2 2 7 7 7 7 7 2 2 6 6
Ін ф о р м а ц ію п р о м а г а з и н и т а д и л е р ів В и м о ж е т е о т р и м а т и з а т е л е ф о н о м ін ф п с л у ж б и
С а м с у н г Е л е к т р о н ік о 8 - 8 0 0 - 5 0 2 0 0 0 0 ( д з в ін к и в м е ж а х У к р а їн и б е з к о ш т о в н і)
w w w .s a n is u n g .u a
ПАМП
САМСУНГ
Самсунг Дідж ітолл. Приєднуйтесь
следующая страница 2 Мой Компьютер 2003 45 читать онлайн Домой Выключить/включить текст