S A M S U N G D IG IT a l/'
everyone's invited Г
'
Т р а д и ц ія с т в о р е н н я д о с к о н а л о г о .
S a m s u n g * M L - 1 7 5 0
Відсікаючи
все зайве.
..
Н о в а м о д е л ь в а т в і ї п д * М І . - 1 7 5 0
• 1 6 с т о р ./х в .
• 1 2 0 0 x 6 0 0 к р а п о к н а д ю й м
• п а м 'я т ь 8 М 6
• п р о ц е с о р 1 6 6 М Г ц , в а т з и п д '
• п о р т Ь Р Т /'и Б В
• р е ж и м е к о н о м ії т о н е р а (д о 4 0 % )
• п о в т о р д р у к у о с т а н н ь о г о а р к у ш а н а т и с к а н н я м о д н іє ї к н о п к и
П р и н т е р
S a m s u n g * M L - 1 7 5 0
• с у м іс н іс т ь з W in d o w s 9 5 /9 8 /2 0 0 0 /M E /N T 4 .0 /X P , L in u x , М а с O S 8 .6 , D O S
• 3 р о к и г а р а н т ії
Все досконале -
раціональне.
Алгрі
(0482)379715.373789
Фокстрот
(044) 2350115, опт 4619536
МТІ
(044)4583434
Рома
(061)2209622 2209621,2209615
Софт+
(044)2587678,2587679
Прексим-Д
(048) 7772277.7772266
Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо служби
Самсунг Електронікс: 8 800-5020000 (дзвінки в межах України безкоштовні)
www.samsung.ua
ПАМП
САМСУНГ
“ С а м с у н г Д ід ж іт о л л . Приєднуйтесь
следующая страница 2 Мой Компьютер 2003 41 читать онлайн Домой Выключить/включить текст